سرخط آخرین اخبار

بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در خوسف برگزار شد

بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ، یکشنبه 29/11/96 در شهرستان خوسف برگزار شد. محمدهادی آرین ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار داشت:...

07 اسفند 1396

بیست و هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان زیرکوه برگزار شد

بیست و هغتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیران کل استان ، فرماندار، امام جمعه و مدیران ادارات و نهادهای دولتی شهرستان...

07 اسفند 1396

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان درمیان برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان سه شنبه 96/11/17 با حضور دکترمروج الشریعه ـ استاندارخراسان جنوبی، امامان جمعه درمیان، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، فرماندار...

18 بهمن 1396

بیست و سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد

  بیست و سومینجلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز پنجشنبه مورخ 23/09/1396 با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه سرایان، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه،...

27 دی 1396

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یکشنبه 24/10/1396  با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه بشرویه، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، رئیس...

26 دی 1396

بیست و دومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

بیست و دومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 با حضور دکترمروج شریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه فردوس، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و...

19 آذر 1396