سرخط آخرین اخبار

جلسه آبان ماه 1395 ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان

آقای آرین دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه بحث "مردمی شدن اقتصاد" و "مشارکت های مردمی" کم رنگ است، بیان نمودند که بمنظور توجه...

30 -3443