سرخط آخرین اخبار

نخستین جلسه ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی سال 97 برگزار شد

12 تیر 1397

نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سالجاری با حضور بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ، مدیران کل زیرمجموعه این معاونت...

بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در خوسف برگزار شد

07 اسفند 1396

بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ، یکشنبه 29/11/96 در شهرستان خوسف برگزار شد. محمدهادی آرین ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار داشت:...

بیست و هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان زیرکوه برگزار شد

07 اسفند 1396

بیست و هغتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیران کل استان ، فرماندار، امام جمعه و مدیران ادارات و نهادهای دولتی شهرستان...

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان درمیان برگزار شد

18 بهمن 1396

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان سه شنبه 96/11/17 با حضور دکترمروج الشریعه ـ استاندارخراسان جنوبی، امامان جمعه درمیان، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، فرماندار...

بیست و سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد

27 دی 1396

  بیست و سومینجلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز پنجشنبه مورخ 23/09/1396 با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه سرایان، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه،...

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

26 دی 1396

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یکشنبه 24/10/1396  با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه بشرویه، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، رئیس...