سرخط آخرین اخبار

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان درمیان برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان سه شنبه 96/11/17 با حضور دکترمروج الشریعه ـ استاندارخراسان جنوبی، امامان جمعه درمیان، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، فرماندار...

18 بهمن 1396

بیست و سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد

  بیست و سومینجلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز پنجشنبه مورخ 23/09/1396 با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه سرایان، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه،...

27 دی 1396

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یکشنبه 24/10/1396  با حضور دکترمروج الشریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه بشرویه، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، رئیس...

26 دی 1396

بیست و دومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

بیست و دومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 با حضور دکترمروج شریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه فردوس، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و...

19 آذر 1396

بیست و یکمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان سربیشه برگزار شد

بیست و یکمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز دوشنبه مورخ 22/08/1396 با حضور دکترمروج شریعه، استاندار خراسان جنوبی، امام جمعه سربیشه، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی...

02 آذر 1396

معافیت های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم تدوین شد

در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی کشور اعطای انواع معافیت ها و مشوق ها، چه معافیت ها و مشوق های موضوعی و چه معافیت ها و مشوق های پایه درآمدی به...

14 آبان 1396